Xin chào!

Hiện tại quảng cáo banner (dạng quảng cáo hình ảnh, cá độ game bài mà bạn hay thấy trên web) không còn nữa. Vâng! Cảm ơn bạn, những người đã nhấp quảng cáo để giúp HentaiZ duy trì từ trước đến nay.
- Thực sự những người như bạn còn quá ít, trong khi lực lượng xem chùa chúng quá đông, gây tốn rất nhiều tiền bạc để duy trì HentaiZ.

Giờ giải pháp của HentaiZ là sẽ mang quảng cáo pop-up "khá khó chịu" (dạng bật cửa sổ khi bạn nhấp vào bất cứ đâu) trở lại. Chúng tôi chưa bao giờ muốn nó xuất hiện trên HentaiZ nhưng vì quảng cáo bằng banner thực sự không đủ để chúng tôi trả tiền cho máy chủ chạy phim, rồi lương của dịch giả đã ngày đêm dịch những bộ phim để đảm bảo đến người xem nhanh nhất.
  • Còn quá nhiều kẻ "Không làm mà đòi có ăn"
  • Đòi xem thật mượt cứt
  • Đòi làm phim, dịch phim thật nhanh.
Nhưng không đóng cho trang web gì cả :(
2 giây tắt quảng cáo vẫn hơn dịch giả và editor ngồi cả ngày để làm 1 tập phim