The Lust Avenger

Xem Phim

qc qc

The Lust Avenger

Thể loại: 3D, Big Boobs, Fantasy, Monster, Vanilla
Tên Nhật: The Lust Avenger
Che: Không che
Fansub: HentaiZ
Số tập: 1/1 - Uncen
Nhà sản xuất:
Năm phát sóng:

Status: Hoàn thành

Ở một diễn biến khác khi Thanos không còn hứng thú với Hollywood. Hắn ta chuyển sang đóng Hentai cùng với Caption Mavel. Lần này hắn bị Captian Mavel cho ngậm hành, nhưng trước khi chết hắn vẫn muốn được biết mùi gái...