Love 2 Quad

Xem Phim

qc qc

Love 2 Quad

Tên Nhật: らぶ2Quad
Che: Có che
Fansub: HentaiZ
Số tập: 3/3
Nhà sản xuất:
Năm phát sóng:

Status: Hoàn Thành

Vào một ngày, các giáo viên tại học viện Akakura Gakuen, Aoi-sensei, gặp mặt Wataru và thông báo với anh rằng sự giúp đỡ của anh là rất cần thiết và anh ta phải cởi quần áo của mình ngay lập tức. Cô ấy là người đứng đầu của các tổ chức quốc phòng quốc tế bí mật Cradle và hỏi anh ta để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại kẻ thù "4D". Để đánh bại "4D", anh phải tham gia vào các hoạt động ecchi để có được năng lượng và đánh bại kẻ thù với sức mạnh của tình yêu!.. nói chung là hay xem nào..