Kunoichi 3 Dark Butterfly

Xem Phim

qc qc

Kunoichi 3 Dark Butterfly

Tên Nhật: Kunoichi 3 Dark Butterfly
Che: Có che
Fansub: HentaiZ
Số tập: Kunoichi Chapter 3
Nhà sản xuất:
Năm phát sóng:

Status: Chapter 3 Dark Butterfly (Bướm Đêm)

Thành viên cuối cùng còn lại của gia tộc Mugen Tenshin đầy tự hòa, Ayane. Cô đứng một mình giữa đống đổ nát của thành phố Tokyo. Cô phải chiến đấu với những con quái vật vây quanh mình thường xuyên, bây giờ hoặc không bao giờ. Các thành viên cũ của tộc sẽ không dừng lại việc bắt cô ta để hoàn thành nghi thức đen tối nhất ... tạo ra một người thừa kế mới cho Nữ Hoàng Máu, Elizébet.

Xem phần trước
Kunoichi Broken Princess (Phần I)
Kunoichi 2 Fall of the Shrinemaiden (Phần II)